Úvaly u Prahy

Havárie odstávky dotýkající se spravovaných domech v Úvalech u Prahy

Říčany a okolí

Havárie a odstávky týkající se spravovaných domů v Říčanech a okolí