Zajištění provozu kotelny

Naše společnost má všechny potřebné certifikace a autorizace pro provoz plynových kotelen a je připravena předložit nabídku i na dodávku tepla a teplé vody tak aby byla zajištěna komplexní správa objektu.

Cena za provoz a správu kotelny účtujeme dle rozsahu prací v řádu několika procent z ceny dodaného tepla. Cena zahrnuje vedení účetnictví pro kotelnu, vypracování vyúčtování tepla pro dům, zajištění oprav a pravidelných revizí v kotelně. Dále pak odborný dohled nad topiči a 24 hodinový dohled nad kotelnou.

Společnost NEMOSERVIS má všechny potřebné certifikáty a autorizace na provoz plynových střednětlakých kotelen. Naši zaměstnanci mají potřebné vzdělání pro obsluhu a provoz plynových kotelen, včetně provádění revizí pro plynová zařízení, kotelny a tlakové nádoby.

Opravy kotelen

Zajišťujeme kompletní opravy a údržbu plynových kotelen, tlakových nádob, bojlerů. Opravy rozvodů tepla v domě a v bytech.

Zajistíme odstranění závad ze všech revizí.

Pro kotelny v naší správě zajišťujeme 24h pohotovostní servis.

24/7

pohotovost