Provozní správa domu

 • zajištění drobných oprav a údržby nemovitosti
 • zajištění investičních oprav domů
 • výběrové řízení na rozsáhlejší opravy
 • kontroly domů a úklidů v domech
 • kontroly provádění staveb
 • asistence u pojistných událostí
 • asistence výměny měřidel

Technicko administrativní

 • vedení technické evidence domů, bytů, provozních jednotek, nebytových prostor a pozemků
 • vedení pasportů domů, bytů, provozních jednotek, nebytových prostor, pozemků
 • smluvní zajištění dodávek služeb (médií), spojených s užíváním společných částí nemovitostí (el.energie, plyn, teplo, TUV,odvoz odpadu, provoz výtahu, STA apod.)
 • smluvní zajištění pravidelného úklidu a dalších služeb společných prostor domů
 • smluvní zajištění nepřetržité havarijní služby ve všech řemeslech
 • domovní audity
 • návrhy úsporných opatření, jak organizačních, tak stavebně technických
 • informovaní a upozorňovaní vlastníka na plnění povinností vyplývající z platných zákonů a prováděcích předpisů
 • archivace dokumentace
50

akcí denně