Daňová evidence

 • vedení a zpracování deníku příjmů a výdajů
 • vedení a zpracování knihy pohledávek a závazků
 • vedení dlouhodobého majetku a odpisů
 • vedení a zpracování pokladní knihy
 • zpracování a podání přiznání k DPH
 • zpracování roční účetní závěrky
 • evidence dlužníků
 • vyúčtování služeb
 • rozúčtování na podíly spoluvlastníků

Účetnictví SVJ a družstva

 • zpracování a zaúčtování veškerých účetních dokladů
 • vedení a zpracování závazků a pohledávek
 • závazků a pohledávek dle Vaší aktuální potřeby
 • vedení evidence majetku
 • příprava a zasílání platebních příkazů
 • zpracování a podání přiznání k DPH
 • sestavení účetní závěrky
 • sledování saldokonta
 • evidence dlužníků
 • vyúčtování služeb
 • rozúčtování na podíly spoluvlastníků
200

položek každý den