Občanský zákoník č. 89/2012Sb.

Základní zákonná úprava v ČR.

Odkaz

Vyhlášky

Nařízení vlády č. 308/2015 Sb. – Nařízení vlády o vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy související s užíváním bytu – odkaz

Vyhláška č. 269/2015 Sb. – Vyhláška o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům – odkaz

Vyhláška č. 34/2016 Sb. – Vyhláška o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty – odkaz

34

zákonů a vyhlášek